INSTAL.LADORS AUTORITZATS
INSTAL.LADORS AUTORITZATS

 

 

 

                                     - SISTEMES DE SEGURITAT

 

 

                                     - ENERGIES TÈRMIQUES          

                        

 

                                                - AIRE CONDICIONAT

 

 

                                     - CLIMATITZACIÓ

 

 

                                     - CALEFACCIÓ - GAS

 

                                                                                                                                                                           - ELECTRICITAT  

 

                                                                                                                                                                           - FONTANERIA      

 

                                                                                                                                                                           - MANTENIMENT PISCINES

       

 

 

Empresa instal.ladora, mantenidora o reparadora d`aparells fixes de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor. Reglament CE 842/2006, CE 303/2008 i RD 795/2010

 

 

Registre de productors de residus industrials. RD 93/1999

 

 

Codigo tecnico de la edificación, para el sector electricidad y telecomunicaciones. RD 1371/2007

 

 

Manteniments de les piscines d´us públic,  RD 95/2000

 

 

Peritaciones Judiciales